Tłumaczenia przysięgłe

uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, angielski

Tłumaczenia przysięgłe – uwierzytelnione

Tłumaczenia przysięgłe to każdy rodzaj tłumaczenia uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego. Ponosi on pełną odpowiedzialność za zgodność tłumaczenia przysięgłego z tekstem oryginalnym.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są przez tłumaczy przysięgłych, którzy otrzymali odpowiednie uprawnienia od prezesa sądu okręgowego i złożyli przysięgę. Tłumaczenia przysięgłe mają wartość prawną, dlatego też przy ich zamawianiu stosuje się nieco inne zasady niż przy pozostałych tłumaczeniach.

Jedna strona standardowa tłumaczenia przysięgłego liczy 1125 znaków (łącznie ze spacjami).

Przekazywanie dokumentów do tłumaczenia

Tekst do tłumaczenia powinien zostać przekazany w oryginale. W przypadku, gdy zostanie on przesłany inną drogą (faksem lub pocztą elektroniczną), tłumacz przysięgły zobowiązany jest umieścić w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii. Tłumaczenie zostaje przekazane w postaci wydruku, podpisanego przez tłumacza i opieczętowanego okrągłą pieczęcią tłumacza w jednym egzemplarzu. Na życzenie klienta tłumacz może wykonać tłumaczenie w kilku egzemplarzach, przy czym cena każdego dodatkowego egzemplarza wynosi 20% ceny tłumaczenia.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe następujących dokumentów

Nasze tłumaczenia przysięgłe odpowiadają wszystkim wymogom stawianym przez Ustawodawcę i są honorowane we wszystkich urzędach zarówno w kraju jak i za granicą.

  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów samochodowych
  • tłumaczenia przysięgłe aktów notarialnych
  • tłumaczenia przysięgłe dokumentów sądowych
  • tłumaczenia przysięgłe umów handlowych
  • tłumaczenia przysięgłe sprawozdań finansowych, dokumentacji medycznej
  • tłumaczenia przysięgłe zaświadczeń z ZUS-u, Urzędu Skarbowego

www.elifeonlinepharmacies.com